Rok modernizacji linii kolejowej E30

Adrian Karwat   28 października 2012   Możliwość komentowania Rok modernizacji linii kolejowej E30 została wyłączona

We wrześniu 2011 roku rozpoczęły się prace modernizacyjne, polegające na przebudowie wschodniego odcinka magistrali E30. Trasa ta, objęta umowami AGC i AGTC o najważniejszych liniach kolejowych, wymaga gruntownej odnowy i modernizacji. Na podkarpackim odcinku trasy prace obejmują odcinek od granicy z Województwem Małopolskim do stacji Rzeszów (wyłącznie) – dalej, za Rzeszowem realizowana jest rewitalizacja linii, polegająca na odnowie tylko niektórych elementów infrastruktury.

Cały odcinek od Krakowa podzielony został na 6 postępowań przetargowych, z których na obszarze Podkarpacia realizowane są:

  • kontrakt 2A Tarnów (wyłącznie) – Dębica (włącznie), w kilometrach 80,200 – 111,500; realizowany przez konsorcjum Ferroco S.A., Torpol Sp. z o.o., ZRK-DOM Poznań Sp. z o.o. i PUT Intercor Sp. z o.o. za 656 600 665,33 zł.
  • kontrakt 2B Dębica (wyłącznie) – Sędziszów Małopolski (włącznie), w kilometrach 111,500 – 133,600; realizowany przez konsorcjum PRKiI S.A., PNiUIK Kraków Sp. z o.o. za 499 186 668,00 zł.
  • kontrakt 2C Sędziszów Małopolski (wyłącznie) – Rzeszów Zachodni (wyłącznie), w kilometrach 133,600 – 154,900; realizowany przez PRKiI S.A. za 297 974 900,00 zł.


Pierwsze prace skoncentrowały się na przebudowie szlaku Trzciana – Rudna Wielka, a nieco później także szlaki Czarna Tarnowska – Grabiny, Ropczyce – Dębica i stację Dębica. W pierwszej połowie roku zakończone zostały prace na całym szlaku Trzciana – Rudna Wielka oraz przebudowano po jednym z torów szlakowych na w/w szlakach. W Dębicy oddany został do użytku nowy peron 1 wraz z torami nr 1 i 3. Obecnie prace przeniosły się na stronę parzystą, gdzie powstanie drugi peron i nowe tory towarowe. Przy okazji remontu przebudowano również fragment szlaku do Dębicy Towarowej. Powstaje również peron nowego przystanku osobowego – Dębica Wschodnia, zlokalizowany w rejonie wiaduktu nad ulicą Sandomierską. W drugiej połowie roku rozpoczęto także prace na szlaku Rudna Wielka – Rzeszów Zachodni, połączone z zamianą stacji w Rudnej na przystanek osobowy. Wstępne roboty rozpoczęto także na stacji Ropczyce.

Na przyszły rok przewidywane jest rozpoczęcie robót na kolejnych szlakach. Zakres robót jest bardzo znaczący – wybudowany zostanie m.in. nowy most na Wisłoce w Dębicy oraz nastąpi znaczna korekcja łuków – zwłaszcza na szlaku Sędziszów Małopolski – Trzciana. Przewidziana jest także likwidacja z zamianą na posterunki odgałęźne stacji Czarna Tarnowska i Trzciana oraz likwidacja stacji Grabiny z zamianą na przystanek osobowy.

Podsumowując – prace na całej linii przebiegają dosyć wolno, choć na podkarpackim odcinku sytuacja ma się lepiej niż w Małopolsce, gdzie praktycznie żaden ze zmodernizowanych torów nie został jeszcze oddany do użytku. Faktem jest jednak to, że trudniejsza część zadania (znaczne korekty łuków, budowa linii nowym śladem) jest jeszcze przed wykonawcami prac. Miejmy nadzieję, że w perspektywie kilku lat (a nieprzekraczalny termin to koniec 2015 roku, czyli perspektywy budżetowej UE) prace zostaną jednak zakończone i będziemy mogli cieszyć się zmodernizowaną linią kolejową o dobrych parametrach technicznych.