List Otwarty Naczelnika Przeworskiej Kolei Dojazdowej

Bartłomiej Samojeden   21 września 2007   Możliwość komentowania List Otwarty Naczelnika Przeworskiej Kolei Dojazdowej została wyłączona

Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Starostwa Przeworski,
Starostwa Rzeszowski,
Burmistrz Miasta Przeworska,
Wójt Gminy Przeworsk,
Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga,
Wójt Gminy Jawornik Polski,
Burmistrz Miasta Dynowa,
Wójt Gminy Dynów,
Wojewódzki Konserwator Zabytków,

LIST OTWARTY

Pismo nr: SKPL/2007/137
Sprawa: list otwarty

Przeworsk : 17 wrzesień 2007

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o finansowe wsparcie naszych starań na rzecz utrzymania i poprawy stanu technicznego linii kolei wąskotorowej Przeworsk – Dynów w celu umożliwienia jej funkcjonowania i dalszego prowadzenia przewozów turystycznych jej ciekawą i malowniczą trasą.

Nadmieniam że dotychczasowe wpływy z działalności operacyjnej z sezonowych przewozów turystycznych i całorocznych przewozów towarowych pokrywają jedynie koszty płac ( bez narzutów ) załogi SKPL Przeworskiej KD i wydatki na bieżącą eksploatacje ( paliwa , energia elektryczna , utrzymanie taboru i budynków itp.).
Brak dostatecznych środków w okresie 5 letniej eksploatacji kolejki przez SKPL oraz wcześniejsze wieloletnie zaniedbania ze strony poprzedniego właściciela w utrzymaniu 46 km linii kolejowej nie gwarantują na dzień dzisiejszy dalszego bezpiecznego przewozu zarówno przesyłek jak i pasażerów.

Dlatego też Decyzją Zarządu Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych w przypadku dalszego braku zainteresowania finansowym wsparciem przez władze samorządowe przewożącej sezonowo ponad 10 000 turystów z polski i zagranicy oraz około 2000 ton masy towarowej rocznie kolejki, z końcem 2007 roku zaprzestanie ona dalszego funkcjonowania z przyczyn ekonomiczno-technicznych.

Mając powyższe na uwadze wyrażam głęboką nadzieję iż szczególnie władze samorządów na terenie których biegnie linia ponad 100-letniej Przeworskiej Kolei Dojazdowej – zabytku techniki i atrakcji turystycznej ziemi przeworsko-dynowskiej nie dopuszczą do jej upadku i w następnych latach nadal będzie można podróżować przez jeden z najdłuższych tuneli na kolejach wąskotorowych w Europie.

z poważaniem

Pełnomocnik SKPL
Naczelnik Przeworskiej KD

mgr. Władysław Żelazny

________________________________________________________________________

Niestety, jeśli samorządy lokalne oraz Urząd Marszałkowski utrzymają swój dotychczasowy stosunek do kolejki należy spodziewać się dalszego pogorszenia sie stanu technicznego infrastruktury, ponieważ na chwile obecną operator nie jest zainteresowany większymi inwestycjami na przeworskiej wąskotorówce. Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem apel o pomoc dla jedynej w swoim rodzaju kolejki wąskotorowej w Europie nie pozostanie bez echa ze strony lokalnych władz.
Zdjęcia:
Źródło: informacja własna