Linia 71 – kolejny etap modernizacji obiektów inżynieryjnych i nawierzchni zakończony

Darek Krysztofiak   16 czerwca 2009   Możliwość komentowania Linia 71 – kolejny etap modernizacji obiektów inżynieryjnych i nawierzchni zakończony została wyłączona

Na początku bieżącego roku ostatecznie zakończyły się roboty rozpoczęte w połowie 2008 roku przez Przedsiębiorstwo Naprawy i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej z Krakowa prowadzone w ramach II etapu modernizacji linii Ocice-Rzeszów.

Przede wszystkim wymieniono tor na szlaku Widełka-Rzeszów Zachodni na łącznej długości 13,760 km w trzech lokalizacjach: 47,740-53,300; 55,300-60,000 i 61,000-64,500, stosując szyny typu 60E1 na podkładach strunobetonowych, a także wycięto krzaki po obu stronach toru i oczyszczono rowy. Przejazdy kolejowe w poziomie szyn uzyskały nową nawierzchnię z płyt wielkogabarytowych. Przebudowanych zostało dziesięć obiektów inżynieryjnych, budowle stalowe (most i wiadukt) przebudowano na betonowe, zaś przepusty masywne na rurowe pojedyncze i podwójne z rur stalowych powlekanych polimerem.


Fot. 1. Nowa nawierzchnia, kilometr 48,600 – widok w kierunku Rzeszowa.


Fot. 2. Wiadukt w kilometrze 48,534 po przebudowie.


Fot. 3. Przepust w kilometrze 47,834 po przebudowie.

W październiku i listopadzie, ogłoszono kolejne dwa przetargi na modernizację nawierzchni kolejowej, które wygrało PNUIK w Krakowie. Na odcinku 28,500-29,900 i 29,900-31,180 kilometra linii nr 71 na długości 2,680 km, gdzie również dokonano wycinki drzew i oczyszczenia rowów odwadniających, odmalowano słupki hektometrowe oraz wymieniono płyt na dwóch przejazdach kolejowych.


Fot. 4. Nowa nawierzchnia, kilometr 28,500-widok w kierunku Rzeszowa.

Na podstawie aneksu do umowy z roku 2007 ułożono nowy tor od kilometra 5,700 (p.o. Jadachy) do 7,100, zaś prace wykonało Konsorcjum Volker Rail Polska-PNUIK Kraków.


Fot. 5. Pociąg wymiany nawierzchni P93-01 pod Jadachami, tego dnia pracowano do zmroku.

Podsumowując w ubiegłym roku w ramach modernizacji linii kolejowej Ocice-Rzeszów Główny przebudowano 17 obiektów inżynieryjnych i wymieniono 16,440 kilometra nawierzchni kolejowej.
Zdjęcia: Dariusz Krysztofiak
Źródło: informacja własna