Kolbuszowa – oficjalne otwarcie stacji

Darek Krysztofiak   12 czerwca 2009   Możliwość komentowania Kolbuszowa – oficjalne otwarcie stacji została wyłączona

Dnia 9 czerwca bieżącego roku odbyło się przekazanie do użytku zmodernizowanej stacji kolejowej Kolbuszowa. W samo południe obok wejścia do tunelu przejścia podziemnego zebrali się przedstawiciele władz samorządowych i kolei oraz firm, które były wykonawcami projektu i robót. Wystąpienia poszczególnych oficjeli były okazją do przybliżenia głównych aspektów przebudowy stacji i modernizacji linii Ocice – Rzeszów Główny, mającej stać się częścią szybkiego połączenia Rzeszów-Warszawa, jak również powspominania historii kolbuszowskiej kolei i planach na przyszłość.

Z ciekawszych wypowiedzi należy przytoczyć słowa Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK S.A. w Krakowie Włodzimierza Żmudy, który podkreślił, iż Polskie Linie Kolejowe dzięki wykorzystanym pieniądzom zrobiły pierwszy krok przygotowując infrastrukturę, a teraz kolejny należy do przewoźników.

Bardzo pozytywnie do przeprowadzonych prac odniósł się Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie Andrzej Mitura, podkreślając, że były jednymi z szybciej wykonanych oraz nadmienił, iż z sentymentem traktuje linię nr 71, gdyż to właśnie PRK w latach jej budowy, choć w innych strukturach była głównym wykonawcą robót. Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Ożóg i Zbigniew Chmielowiec zapewniali o dalszym finansowaniu inwestycji z budżetu państwa oraz staraniach o przyznaniu środków unijnych w dalszych etapach.

Po przemówieniach przyszła kolej na wręczenie kolejarzom z rąk burmistrza Kolbuszowej Jana Zuby i jego zastępcy Marka Gila pamiątkowych grawerek, a później nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi zatkniętej przed wejściem do tunelu, przez który wszyscy udali się na spacer po peronie.

Zdjęcia: Dariusz Krysztofiak
Źródło: informacja własna