Krzemienica – rewitalizacja przystanku

Adrian Karwat   17 października 2012   Możliwość komentowania Krzemienica – rewitalizacja przystanku została wyłączona

Zakończył się pierwszy etap rewitalizacji przystanku osobowego Krzemienica, położonego na szlaku Strażów – Łańcut linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka. Prace obejmowały m.in. wymianę nawierzchni kolejowej od kilometra 171,220 do 171,700 w torze 1 (wcześniej wykonano przebudowę na pozostałej części szlaku). Przebudowany został także peron przystanku, który uzyskał nawierzchnię z czerwonych płyt krawędziowych. Wykonano również remont obiektu inżynieryjnego w km 171,625 oraz przejazdu w km 171,610. Sam peron nie został jeszcze ukończony, jednak wstępnie oddano go do eksploatacji.

Rozpoczął się już drugi etap prac, obejmujący tor nr 2 – tutaj również wykonane zostaną podobne prace. Docelowo przejazd zostanie przekwalifikowany z kategorii „A” na „B”, co wiąże się z likwidacją obsady strażnicy przejazdowej i budową urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej oraz kamer telewizji przemysłowej.

Docelowo przebudowany zostanie także tor nr 2 na całej długości od Strażowa do Łańcuta, co pozwoli na podniesienie dopuszczalnej prędkości pociągów z 80 do 120 km/h. Wykonany zostanie także remont i przebudowa obiektów w kilometrze 166,884; 167,811; 168,371; 170,345; 170,918; 171,807; 173,159. Planowana jest również likwidacja przejazdu kolejowego w kilometrze 173,037 oraz remont nawierzchni na przejazdach w kilometrach 168,863; 170,566.

Prace wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowe, które wyceniło je na 20 709 792,70 PLN.