Kolbuszowa – projekt przebudowy układu torowego

Darek Krysztofiak   25 października 2007   Możliwość komentowania Kolbuszowa – projekt przebudowy układu torowego została wyłączona

Po kilkumiesięcznych perturbacjach związanych z rozstrzygnięciem przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę układu torowego w stacji Kolbuszowa, którą ostatecznie wygrała firma Movares Polska Sp. z o.o., oferując najniższą cenę w wysokości 871 446 złotych, rozpoczęły się pierwsze prace z nim związane, zaś w poniedziałek 22 października dokonano pierwszych pomiarów geodezyjnych.

Założenia projektowe obejmują nawierzchnię, peron i obiekty inżynieryjne, a główne z nich to: uwzględnienie możliwość elektryfikacji linii, likwidację zbędnych torów i rozjazdów w okręgu wykonawczym oraz wyburzenie zdewastowanej nastawni. Tory stacyjne mają być zbudowane z szyn bezstykowych typu 60E1 na podkładach strunobetonowych PS 93/34 o rozstawie 0,60 m na podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm, zaś tor główny zasadniczy i co najmniej jeden tor główny dodatkowy ma mieć długość użyteczną minimum 750 m. Rozjazdy mają zostać wykonane z szyn 60E1 na podrozjezdnicach strunobetonowych i umożliwiać jazdę w kierunku zwrotnym z prędkością minimalną 60 km/h oraz być wyposażone w elektryczne ogrzewanie (EOR). Ma powstać nowy peron o długości 400 metrów i wysokości 55 cm z wiatami, ławkami i oświetleniem oraz przejściem podziemnym. Jeśli chodzi o przejazd kolejowy na drodze wojewódzkiej nr 875 w kilometrze 36,627 linii Ocice-Rzeszów, planuje się jego przebudowę z wykorzystaniem płyt małogabarytowych gumowych, a jako alternatywę dopuszcza się nawet wybudowanie wiaduktu. W związku z planowanym utworzeniem w Kolbuszowej lokalnego centrum sterowania (LCS) wykonawca musi uwzględnić zaprojektowanie kanalizacji kablowej wzdłużnej i poprzecznej oraz przeprojektować istniejącą dokumentację urządzeń sterowania ruchem kolejowym do nowego układu torowego.

Movares Polska jest firmą istniejącą na polskim rynku od 4 lat, zatrudniającą obecnie 140 osób, a w jej struktury włączone zostały między innymi Biura Projektów Kolejowych w Katowicach i Lublinie. Jeśli chodzi o jej działalność na Podkarpaciu, to w czerwcu podpisany został kontrakt z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Krakowie na „opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę obiektów inżynieryjnych oraz zabezpieczenie podtorza na czynnych osuwiskach na linii nr 71 Ocice – Rzeszów”, a w lipcu w ramach Konsorcjum z firmami COWI, ETC, Elekol, i BPK Katowice zakończyła prace nad studium wykonalności dla odcinka Kraków – Medyka – Granica Państwa linii kolejowej E30.

Bardzo możliwe jest, iż fizyczna przebudowa kolbuszowskiej stacji rozpocznie się już w przyszłym roku.
Zdjęcia: Dariusz Krysztofiak
Źródło: informacja własna, www.plk-sa.pl i www.movares.pl