Tarnowiec – przebudowa i doposażenie urządzeń srk

Darek Krysztofiak   9 maja 2008   Możliwość komentowania Tarnowiec – przebudowa i doposażenie urządzeń srk została wyłączona

Pod koniec kwietnia bieżącego roku rozstrzygnięty został przetarg na modernizację i doposażenie urządzeń sterowania ruchem kolejowym w stacji Tarnowiec na linii nr 108 Stróże – Krościenko. Najniższą cenę w wysokości 2 406 951,08 zł, która była podstawowym kryterium przy wyborze oferty, zaproponowała firma Wielobranżowa i Projektowa MONAT Sp. z o. o. z Gdańska. W ubiegłym roku dokumentację projektową na te roboty, wykonało Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego „KOLPROJEKT” Spółka z o.o. z Warszawy.
Podstawowym celem planowanej inwestycji, jest objęcie jednym okręgiem nastawczym stacji Tarnowiec poprzez przebudowę i doposażenie kluczowych urządzeń srk. Wszystkie urządzenia sterowania i łączności będą przeniesione do obecnej nastawni wykonawczej Tr 2 i nowego kontenera, a sam budynek przyszłej nastawni dysponującej przejdzie gruntowny remont. Rozjazdy numer 1, 2, 8 i 9 wyposażone zostaną w napędy elektryczne, a rozjazdy nr 3, 100 i 7 oraz tor nr 5a zlikwidowane, natomiast nawierzchnia kolejowa toru nr 3 w miejscu rozebranych rozjazdów odbudowana. Budynek nastawni wykonawczej Tr 1 ulegnie fizycznej likwidacji, a w jej okolicy pojawi się kamera do stwierdzania końca pociągu. Na przejeździe kolejowym kategorii A w kilometrze 53,503 pojawią się kamery telewizji użytkowej i dwukomorowe sygnalizatory ostrzegawcze.
Po Targowiskach, Wróbliku Szlacheckim i niebawem Jedliczu, jest to kolejna stacja na linii Stróże – Krościenko, gdzie gruntownie zmodernizowane zostaną urządzenia sterowania ruchem kolejowym.
Zdjęcia: Krzysztof Dobrzański
Źródło: http://www.przetargi.plk-sa.pl