Ocice-Rzeszów,dalszy ciąg przebudowy nawierzchni rozpoczęty

Darek Krysztofiak   12 czerwca 2008   Możliwość komentowania Ocice-Rzeszów,dalszy ciąg przebudowy nawierzchni rozpoczęty została wyłączona

Po przekazaniu placu budowy przez Regionalny Oddział PLK S.A. w Krakowie, wykonawcy robót, którym w drodze przetargu zostało konsorcjum firm Volker Rail Polska PNUIK Kraków, przystąpiono do pierwszych prac na odcinku Widełka-Rzeszów, linii kolejowej nr 71.
Od dnia 29 maja bieżącego roku rozpoczęto pomiary geodezyjne oraz zabudowę punktów stałych toru bezstykowego, zaś 6 czerwca wymianę podkładów drewnianych w torze głównym stacji Dęba Rozalin.

Fot. 1. Zabudowa punktów stałych toru bezstykowego.

Fot. 2. Podkłady zgromadzone na stacji Dęba Rozalin, w oddali nastawnia dysponująca.

9 czerwca z Jarosławia i Dębicy do Głogowa Małopolskiego i Kolbuszowej, przyjechały pociągi gospodarcze złożone z maszyn torowych i wagonów techniczno-gospodarczych. Jako miejsce postoju maszyn torowych wyznaczono tor nr 3 stacji Głogów Młp., zaś wagony techniczno-gospodarczych, zwanych również mieszkalnymi, odstawiono na torze nr 5 stacji Kolbuszowa, która dla potrzeb technicznych zamknięto dzień później, a wjazd pojazdów szynowych będzie się odbywał za zgodą ISE Rzeszów na wniosek wykonawcy robót.

Fot. 3. SM42-663 wpycha wagony mieszkalne na tor nr 5 stacji Kolbuszowa.

Fot. 4. Maszyny i pojazdy pomocnicze, odstawione na torze nr 3 stacji Głogów Młp.

Następnego dnia o godzinie 5:00 rozpoczęło się pierwsze z dwunastu zaplanowanych 40 godzinnych zamknięć szlaku Kolbuszowa-Głogów Małopolski-Rzeszów. Za wszystkie pociągi osobowe relacji Rzeszów-Kolbuszowa-Rzeszów, wprowadzono zastępczą komunikację autobusową, obecnie do 25 lipca 2008 roku włącznie, jednak okres jej kursowania zapewne się wydłuży, ze względu na dalsze prace związane z przebudową obiektów inżynieryjnych pomiędzy Widełką a Rzeszowem. Dzień wcześniej, być może na ”pożegnanie” do lokomotywy prowadzącej składy do i z Kolbuszowej, dołączono zdeklasowany wagon pierwszej klasy.

Fot. 5. SU42-511 podczas oblotu składu w Kolbuszowej.

Jeszcze przed południem w dniu 10 czerwca, po poderwaniu toru na odcinku od 47,740 do 49,000 kilometra przy pomocy podbijaki PR275-20, przystąpiono do reprofilacji ław torowiska i mechanicznego oczyszczania podsypki tłuczniowej od kilometra 48,540 w kierunku Rzeszowa, przy pomocy OT400-73. Niestety oczyszczarka tłucznia w torze typu OT400-96 po zabudowaniu w kilometrze 47,740 zdefektowała i dopiero następnego dnia po odjechaniu nią ze szlaku, w jej lokalizacji zamontowano sprawna OT400-73.

Fot. 6. Reprofilacja ław torowych, PŁT500-43 w kilometrze 47,800.

Fot. 7. Mechaniczne oczyszczanie podsypki tłuczniowej, OT400-73 z pociągiem do transportu odsiewek i SM42-663 w kilometrze 48,650.

Dnia 11 czerwca po zakończonych pracach na odcinku, gdzie podsypkę oczyszczono mechanicznie, tłuczeń wyprofilowano, a tor podbito.

Fot. 8. USP300 profiluje tłuczeń w oddali podbijaka MD07-1954, która za chwilę odjedzie w kilometr 47,700, celem podbicia toru po mechanicznym oczyszczaniu podsypki.

O godzinie 18:00 wszystkie maszyny torowe i pojazdy pomocnicze, zjechały ze szlaku do stacji Głogów Małopolski, a o 21:00 odwołano zamknięcie toru wprowadzone dzień wcześniej na odcinku Kolbuszowa-Rzeszów. Teraz przez dwa następne dni, będzie prowadzony ruch zdawczych pociągów towarowych do terminalu paliw ORLEN Petro Tank w Widełce, a już w sobotę o 5:00 wprowadzone zostanie kolejne 40 godzinne zamknięcie torowe.
Pierwsza faza robót nawierzchniowych na odcinku Widełka-Rzeszów na linii Ocice-Rzeszów, obejmująca mechanicznie oczyszczanie podsypki tłuczniowej i reprofilację ław torowiska ma potrwać do końca przyszłego miesiąca. Obecnie prace prowadzone są na pierwszej lokalizacji od 47,740 do 53,300 kilometra pomiędzy Widełką a Głogowem Małopolskim.
Zdjęcia: Fot. 2. – Mielony, Fot. 1. i 3-8 autor artykułu
Źródło: informacja własna