Debata Stowarzyszenia „PATRIA – Rzeszów”

Krzysztof Dobrzański   25 listopada 2008   Możliwość komentowania Debata Stowarzyszenia „PATRIA – Rzeszów” została wyłączona

W dniu 24.11.2008 odbyła się, zorganizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rzeszowa i Regionu „PATRIA – Rzeszów”, debata publiczna pt. „Do Rzeszowa i z Rzeszowa koleją…”.

Spotkanie otworzył Andrzej Dec ze Stowarzyszenia „PATRIA – Rzeszów”, wyjaśniając, że jest to pierwsza debata zorganizowana przez Stowarzyszenie i że po niej odbędą się kolejne, nie tylko związane z tematyką transportową. Pierwsza debata była jednak poświęcona połączeniom kolejowym w węźle rzeszowskim, planowana jest także podobna na temat przyszłości rzeszowskiego dworca.

Pierwszy spośród zaproszonych gości głos zabrał pan Marian Jojczuk z PKP PLK, przedstawiając prezentację na temat aktualnego stanu modernizacji bądź przygotowań do modernizacji linii E30 oraz 71/25. I tak dla fragmentu linii E30 od Krakowa do Medyki i dalej do granicy państwa wybrany został wariant modernizacji do 160 km/h, przy czym nie będzie możliwe osiąganie na niej wyższych prędkości przez składy z wyhylnym pudłem. Powód to konieczność likwidacji wszystkich przejazdów w poziomie torów, w przypadku dopuszczenia pociągów do ruchu z prędkością 200 km/h i wyższą. Wyższa prędkość w ogóle nie wchodziła w grę, ponieważ magistrala E30 ma charakter podgórski i dostosowanie łuków do wymaganych dla dużych prędkości promieni wymagałoby wytyczenia wielu odcinków od nowa, a to wiąże się z kosztownymi i kłopotliwymi wywłaszczeniami.

Pierwsze prace projektowe na pierwszym odcinku przeznaczonym do modernizacji rozpoczną się w roku 2009. Po modernizacji na magistrali E30 pozostaną wyłącznie przejazdy kategorii A i B oraz oczywiście bezkolizyjne, a więc wiadukty. Przejazd z Krakowa do Rzeszowa będzie trwał godzinę 11 minut, a z Rzeszowa do Przemyśla ok. 50 minut. W trakcie modernizacji zlikwidowane zostaną m.in. stacje Strażów, Rogóżno, Jarosław i Radymno. W Jarosławiu znajdzie się jednak posterunek odgałęźny i łącznie 3 krawędzie peronowe, pozwalające na przyjmowanie pociągów z/do Przemyśla i Rzeszowa oraz z/do Horyńca. Wszystkie pozostałe stacje i wszystkie perony na przystankach osobowych zostaną przebudowane.

Następnie omówiona została kwestia rozpoczętej modernizacji linii 71. Linia ta najprawdopodobniej zostanie docelowo dostosowana do prędkości 120 km/h i zelektryfikowana. Pan Jojczuk przekonywał, że nie warto inwestować w dostosowanie tej linii do 160 km/h, ponieważ dałoby to oszczędność tylko 9 minut. Nie przekonało to kolejnego z gości, pana Andrzeja Kościelniaka, byłego dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie, działającego obecnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, który wyraził obawę, że po dostosowaniu całej linii do 120 km/h może się okazać, że trzeba ją będzie w krótkim czasie i tak modernizować do 160 i wydane dziś pieniądze zostaną zmarnowane. Tak czy inaczej ułożone już odcinki nowego toru są przystosowane do 120, a nawet 160 km/h, problemem zostają więc już tylko promienie łuków.

Dodatkowo w Zaczerniu od linii 71 może odchodzić linia na lotnisko w Jasionce, zbudowana na pozostałościach bocznicy wojskowej. Linia pozwoliłaby na dojazd ze stacji w Rzeszowie do terminala lotniczego w Jasionce na wzór linii do Balic.

Zdaniem przedstawicieli PKP PLK można by zaoszczędzić czas i pieniądze przebudowując linię 25 od Dwikóz do Skarżyska Kamiennej na jednotorową, na co jednak nie ma zgody władz województwa świętokrzyskiego. Opowiadają się one za jak największą przepustowością linii, po której prowadzony jest rzekomo intensywny ruch towarowy.

Czas przejazdu Warszawa-Rzeszów pociągiem osiągającym 120 km/h z siedmioma postojami wyniesie po modernizacji 3 godziny 8 minut, przy czym przejazd zmodernizowaną linią 71 zajmie ok. 34 minuty, a odcinkiem Skarżysko Kamienna – Ocice ok. godzinę.

Do rewitalizacji w latach 2007-2013 planowane są też cztery odcinki linii położonych na południe od Rzeszowa. Są to: Czudec-Strzyżów-Dobrzechów, Frysztak-Przybówka-Jasło, Przysieki-Jasło-Tarnowiec i Zarszyn-Nowosielce-Sanok. W trakcie debaty nie padły żadne, nawet bardzo ostrożne zapowiedzi w sprawie odcinków Tarnobrzeg-Dębica, Rozwadów-Przeworsk czy Zagórz-Łupków.

O swoim poparciu dla wymienionych podczas spotkania inicjatyw zapewnili obecny na debacie parlamentarzyści: przedwodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury poseł Zbigniew Rynasiewicz, a także posłowie Zbigniew Chmielowiec i Jan Tomaka. Poseł Rynasiewicz mówił także o przemianach organizacyjnych w spółkach Grupy PKP, takich jak przeniesienie części maszynistów z PKP Cargo do PKP InterCity. Oprócz tego głos zabierali przedstawiciele samorządów i Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Chciałbym jeszcze odnotować naszą obecność na spotkaniu. Z naszej ekipy pojawili się: Dariusz Krysztofiak, Marek Radkowski i autor niniejszego artykułu. W trakcie trwania debaty rozdawano przygotowane przez nas ulotki zawierające kilka przykładowych pomysłów na prowadzenie ruchu po zmodernizowanych już liniach. Pomysły dotyczą głównie nowinek stosowanych w krajach rozwiniętych, ale kiedy pierwszy pociąg będzie mógł pomknąć do Przemyśla 160 km/h, będą one już dobrze wypróbowane.

Na koniec w imieniu naszego portalu chciałbym podziękować Stowarzyszeniu „PATRIA – Rzeszów” za zaproszenie. Takie spotkania to milowy krok na drodze ku budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a dla nas, jako miłośników kolei, okazja żeby dowiedzieć się ważnych rzeczy z pierwszej ręki, przed przerobieniem ich w tzw. „medialną papkę”.

Źródło: informacja własna