Wierzawice k. Leżajska – likwidacja obsady dróżnika.

Adrian Karwat   9 października 2007   Możliwość komentowania Wierzawice k. Leżajska – likwidacja obsady dróżnika. została wyłączona

Linia kolejowa z Rozwadowa do Przeworska doczekała się małej modernizacji. Nie wpłynie ona jednak w żaden sposób na prędkość poruszających się na niej pociągów. Na przystanku kolejowym w Wierzawicach zlikwidowano obsadę dróżnika, który strzegł znajdującego się tam przejazdu (kilometr 155,616). Obecnie przejazd zabezpieczają automatyczne rogatki (wraz z tarczami ostrzegawczymi przejazdowymi), nie wymagające obsługi na miejscu (do nadzoru nad nimi służy jedynie komputer znajdujący się na nastawni, sygnalizujący ich stan i ewentualne awarie). Przejazd zmienił kategorię na B. Niestety, wskutek tej inwestycji zlikwidowana została kasa biletowa na przystanku. Pasażerowie mogą nabyć bilety tylko w pociągu. Likwidacja obsady spowodowała także zmniejszenie bezpieczeństwa podróżnych (przystanek pozostał bez nadzoru).

Jest to zatem kolejny przykład niezbyt przemyślanej polityki spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, prowadzącej do zmniejszenia zatrudnienia ponad wszystko. Inwestycje w urządzenia kolejowe (instalacja nowych urządzeń w Wierzawicach kosztowała ok. 0,5 mln złotych) powodują zmniejszenie środków na remonty torów. Dobrym przykładem jest wspomniany w artykule przystanek Wierzawice. Tymczasem na linii pojawiają się kolejne ograniczenia prędkości. Są spowodowane zarówno złym stanem nawierzchni, jak i brakiem inwestycji w przejazdy niestrzeżone. Na tych ostatnich bardzo dokuczliwe stają się ograniczenia prędkości spowodowane tzw. przekroczonym iloczynem ruchu. Występuje on już na przejazdach w Łętowni (od strony Rudnika), na przystanku w Nowej Sarzynie Kolonii (2 przejazdy w odstępie 400 m), a także… niedaleko samych Wierzawic. Od kilku lat ograniczenia stoją na przejazdach niedaleko przystanku Gniewczyna, a także przed samą stacją Przeworsk. Na wszystkich wymienionych obowiązuje prędkość 20 km/h. Nie gwarantuje to niestety zwiększonego bezpieczeństwa, gdyż kierowcy lekceważą hamujące przed przejazdami pociągi.

Bardzo zasadne jest tutaj pytanie – dokąd polska kolej zmierza?
Zdjęcia: Dariusz Krysztofiak
Źródło: informacja własna