Przetargi na kolejny etap modernizacji linii Ocice – Rzeszów zostały ogłoszone

Darek Krysztofiak   26 kwietnia 2007   Możliwość komentowania Przetargi na kolejny etap modernizacji linii Ocice – Rzeszów zostały ogłoszone została wyłączona

W budżecie państwa na rok bieżący zarezerwowana została kwota niespełna 50 mln złotych, przeznaczona na modernizację linii Ocice – Rzeszów. Na przełomie marca i kwietnia Polskie Linie Kolejowe ogłosiły kilka przetargów na wykonanie projektów i prace remontowe.
Jednym z ważniejszych przetargów jest opracowanie studium wykonalności dla budowy drogi kolejowej Warszawa – Rzeszów na odcinku Skarżysko Kamienna – Ocice (linia nr 25) i Ocice – Rzeszów (linia nr 71), które ma zawierać analizy ruchowe i ekonomiczne, wykaz elementów infrastruktury i warunki oszacowania jej zasobów, prognoza ruchu pasażerskiego i towarowego, ofertę przewozowa oraz koncepcyjny harmonogram eksploatacji, opcje budowy, harmonogramy oraz podstawowe projekty branżowe, politykę eksploatacji i utrzymania, rachunek ilościowy i szacunek kosztów, raporty oceny interoperacyjności, analizę koszty/korzyści, opracowanie projektu wstępnego z podziałem na zadania inwestycyjne, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy UE, przygotowanie dokumentacji przetargowej dla umów typu projektuj i buduj.
Kolejny przetarg związany jest z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę układu torowego stacji Kolbuszowa. Ściśle określono założenia projektowe, a ważniejsze z nich przewidują możliwość elektryfikacji linii, likwidację zbędnych torów i rozjazdów w okręgu wykonawczym oraz wyburzenie zdewastowanej nastawni. Tory stacyjne mają być zbudowane z szyn bezstykowych typu 60E1 na podkładach strunobetonowych PS 93/34 o rozstawie 0,60 m na podsypce tłuczniowej o grubości 35 cm, zaś tor główny zasadniczy i co najmniej jeden tor główny dodatkowy ma mieć długość użyteczną minimum 750 m. Rozjazdy mają zostać wykonane z szyn 60E1 na podrozjezdnicach strunobetonowych, umożliwiać jazdę w kierunku zwrotnym z prędkością minimalną 60 km/h i być wyposażone w elektryczne ogrzewanie (EOR). Ma powstać nowy peron o długości 400 metrów i wysokości 55 cm z wiatami, ławkami i oświetleniem oraz przejściem podziemnym. Jeśli chodzi o przejazd kolejowy na drodze wojewódzkiej nr 875, planuje się jego przebudowę, a jako alternatywę dopuszcza się nawet wybudowanie wiaduktu.
Następny przetarg przewiduje wykonanie projektu i przebudowy nawierzchni kolejowej na długości 23,1 kilometrów w trzech lokalizacjach od 7,1 do 11,3 kilometra; od 12,7 do 26,4 kilometra i od 31,400 do 36,600 kilometra po mechanicznym oczyszczaniu podsypki i reprofilacji ław torowiska ma zostać ułożony tor bezstykowy z szyn 60E1 na podkładach strunobetonowych z uwzględnieniem planowanej regulacji osi toru i profilu do prędkości 160 km/h. W związku z tymi pracami na 26 przejazdach wymienione zostaną płyty betonowe, poprawi się ich oznakowanie oraz wykonany zostanie projekt zmiany organizacji ruchu na nich.
Ogłoszono również przetarg na projekt i przebudowę mostów w 7,362 i 8,149 kilometrze i przepustów w kilometrach 10,741, 33,258, 32,585, 35,974 oraz likwidację czynnych osuwisk pomiędzy 33,700 a 33,800 kilometrem i 35,300 a 35,400 kilometrem.
Ostatni przetarg związany jest z zaprojektowaniem, a następnie przebudową urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego. Na przejeździe kategorii D w kilometrze 63.130 ma zostać zbudowana samoczynna sygnalizacja (SSP), zaś samoczynna sygnalizacja na przejeździe kategorii C w kilometrze 59.857 zostanie zmodernizowana poprzez wymianę kabli sterujących i wymianę czujników mechanicznych na CIT-3 oraz modernizację szafy zasilającej.
Zanim jednak rozpocznie się kolejny etap modernizacji linii kolejowej Ocice – Rzeszów, najpierw muszą zostać rozstrzygnięte przetargi, a przed kilkoma dniami jeden z nich-na studium wykonalności, został unieważniony. Planowana jest również wycinka drzew i krzewów na odcinku Ocice – Kolbuszowa od 7,1 do 36,6 km po obu stronach toru o szerokości do 5 metrów bieżących od jego osi, łącznie 25 ha. Bardzo możliwe, że pierwsze prace przy wymianie nawierzchni rozpoczną się już latem bieżącego roku.

Zdjęcia: Dariusz Krysztofiak
Źródło: informacja własna, oferty przetargowe PLK-S.A.