Majdan Królewski – projekt mijanki

Darek Krysztofiak   30 czerwca 2008   Możliwość komentowania Majdan Królewski – projekt mijanki została wyłączona

Właściwie można już zakończyć wszelkie spekulacje dotyczące tematu, czy i gdzie powstanie mijanka na szlaku Ocice-Kolbuszowa linii kolejowej nr 71.

Na początku czerwca bieżącego roku przez Regionalny Oddział Polskich Linii Kolejowych w Krakowie ogłoszony został przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę układu torowego mijanki Majdan Królewski. Otwarcie kopert z ofertami nastąpiło w dniu 19 czerwca 2008 roku, a z trzech potencjalnych wykonawców, najniższą cenę w wysokości 835 700,00 złotych zaproponowała firma Movres Polska. To kolejny projekt, który zrealizuje ona pod modernizację linii Ocice-Rzeszów, wcześniejsze były związane z przebudową obiektów inżynieryjnych i układu torowego w stacji Kolbuszowa.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono założenia dla wykonania projektu. Przede wszystkim ilość torów i urządzeń zaplecza powinna być oparta o projekt procesu technologicznego mijanki. Poza tym przy opracowywaniu dokumentacji uwzględniona zostanie przyszła elektryfikacja linii i jazda pociągów po torze głównym zasadniczym z prędkością maksymalną 160 km/h. Przebiegi pociągów po torze głównym zasadniczym mają być zabezpieczone przed niezamierzonym wyjazdem taboru z toru bocznego, zatem każdy tor boczny prawdopodobnie zakończony będzie żeberkiem ochronnym. Nawierzchnia ma być wykonana z szyn 60E1 bezstykowych na podkładach strunobetonowych typu PS 93/94 o rozstawie 60 cm z przytwierdzeniem sprężystym, a minimalna użyteczna długość torów na mijance to 750 metrów. Rozjazdy z szyn 60E1 na podrozjezdnicach strunobetonowych muszą zapewniać możliwość jazdy na kierunek zwrotny z prędkością minimalną 60 km/h i być wyposażone w EOR. W oparciu o projekt układu torowego wykonawca będzie projektował kanalizację rurową podłużną i poprzeczną dla urządzeń srk stacyjnych zewnętrznych, uwzględniając lokalizację sygnalizatorów, liczników osi, napędów zwrotnicowych i kontenerów.

Wytyczne przewidują również, powstanie nowego peronu dwukrawędziowego o nawierzchni z szarej kostki brukowej o długości minimalnej 200 metrów, szerokości 6 metrów i wysokości 55 centymetrów; wyposażonego w wiatę, ławki, kosze na śmieci i oświetlenie.

Ponieważ w miejscu projektowanej mijanki w kilometrze 20,118 znajduje się przepust masywny, który nie spełnia przyszłych norm, w jego miejsce zaprojektowany zostanie nowy obiekt.

Opracowane będą projekty rozbiórki starej nastawni wykonawczej i budynku stacyjnego, które są w fatalnym stanie, plądrowane obecnie przez złomiarzy i dewastowane przez okolicznych chuliganów.

Sterowanie przyszłą mijanką w Majdanie Królewskim ma się odbywać z Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) zlokalizowanego na stacji w Kolbuszowej, jednak w awaryjnych przypadkach będzie możliwość jej obsługi z miejscowych urządzeń sterowania zabudowanych w kontenerze.

Dlaczego Majdan? Po pierwsze, przed kilkoma laty znajdowała się tu stacja, jednak w związku z zamierającym ruchem pociągów na linii Ocice-Rzeszów została zamknięta, a kolej, by nie płacić podatku od toru, zdemontowała szyny. Po drugie, jest to połowa drogi z Ocic do Kolbuszowej i zapewne na względzie jest, iż lubelski oddział PLK może nie chcieć obsadzać zamkniętej dla potrzeb ruchowych stacji Dęba Rozalin, obecnie otwieranej jedynie w przypadku przyjazdu transportu wojskowego do OSPWL Nowa Dęba.


Obecny wygląd budynku „stacji” Majdan Królewski, który jest w katastrofalnym stanie.
Zdjęcia: Dariusz Krysztofiak
Źródło: http://www.przetargi.plk-sa.pl/