Linia 71 – ciąg dalszy II etapu przebudowy nawierzchni i obiektów inżynieryjnych

Darek Krysztofiak   14 maja 2008   Możliwość komentowania Linia 71 – ciąg dalszy II etapu przebudowy nawierzchni i obiektów inżynieryjnych została wyłączona

Na początku maja zakończono postępowanie w sprawie, ogłoszonego w połowie marca przetargu na zadanie: „Modernizacja linii kolejowej nr 71 Rzeszów-Warszawa przez Kolbuszową, Etap II – przebudowa nawierzchni kolejowej i obiektów inżynieryjnych”. Jako jedyne kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty przyjęto najniższą cenę, a zaproponowało ją Konsorcjum Volker Rail Polska-PNUIK Kraków w wysokości 31 610 444 złotych. Już po raz trzeci podczas trwającej od dwóch lat modernizacji, te same firmy zajmą się pracami związanymi z zabudową nowej nawierzchni kolejowej i po raz drugi przebudową obiektów inżynieryjnych.

W ramach inwestycji wykonane zostaną prace związane z przebudową nawierzchni torowej z szyn S49 na 60E1 i obiektów inżynieryjnych, które w większości są w fatalnym stanie technicznym, a na niektórych obowiązuje stałe ograniczenie prędkości pociągów do 30 km/h.
Według harmonogramu robót, ściśle określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pierwsze prace, polegające na mechanicznym oczyszczaniu podsypki tłuczniowej i reprofilacji ław torowiska, powinny być realizowane w terminie od 9 czerwca do 25 lipca bieżącego roku. Będą one prowadzone w trzech lokalizacjach na odcinku toru pomiędzy Widełką a Rzeszowem w kilometrach 47,740-53,300 (Widełka-Głogów Młp.); 55,300-60,000 (Głogów Młp.-Zaczernie) i 61,000-63,600 (Miłocin-Rzeszów) na łącznej długości niespełna trzynastu kilometrów.


Fot. 1. Kilometr 47,700 w kierunku Rzeszowa, tu w ubiegłym roku zakończono układkę nowego toru.

W tym okresie w związku z robotami torowymi, prowadzonymi w trzydniowych cyklach roboczych (wtorek, środa, czwartek), przy całodobowym zamknięciu odcinka Kolbuszowa-Rzeszów, za pociągi osobowe Rzeszów-Kolbuszowa-Rzeszów zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa, zaś zdawcze pociągi towarowe relacji Rzeszów Starowina – Widełka ORLEN – Rzeszów Sratoniwa będą odwołane. Prowadzenie ruchu pociągów będzie możliwe dopiero po otwarciu szlaku od piątku do poniedziałku.

W międzyczasie pomiędzy kilometrami 11,300 a 12,700 (tor główny w stacji Dęba Rozalin) do dnia 4 lipca 2008 roku ma zostać wymienione 500 sztuk podkładów drewnianych.
Po 28 lipca br. ma nastąpić całkowite zamknięcie toru linii nr 71 na odcinku Widełka ORLEN – Rzeszów Zachodni i rozpocząć się prace przy przebudowie dziesięciu obiektów inżynieryjnych-wiaduktu, dwóch mostów i siedmiu przepustów.


Fot. 2. Most masywny w kilometrze 50,204 na którym obowiązuje stałe ograniczenie prędkości pociągów do 30 km/h, ze względu na uszkodzenie konstrukcji nośnej.

Przebudowa przęsła z adaptacją podpór będzie wykonana na wiadukcie stalowym w kilometrze 48,534, moście masywnym w kilometrze 50,204 i moście stalowym w kilometrze 57,433, a przepusty masywne w kilometrach 47,843, 51,574, 57,291, 59,815, 61,681, 62,164 i 63,213 zostaną przebudowane, a dla wszystkich obiektów inżynieryjnych sporządzona zostanie dokumentacja powykonawcza. Planowany termin zakończenia robót budowlanych na wiadukcie, mostach i przepustach to 3 października 2008 roku. Następnie od 6 października zacząć się ma zabudowa nawierzchni kolejowej z szyn 60E1 na podkładach strunobetonowych typu PS93/PS94 z regulacją toru w planie i profilu oraz założenie punktów stałych toru bezstykowego wraz z dokumentacją. Na czternastu przejazdach zlokalizowanych w miejscach wymiany nawierzchni pojawią się nowe wielkogabarytowe płyty żelbetowe. Podczas tych robót, które mają zakonczyć się pod koniec października, pociągi towarowe do bazy paliw Petro Tank w Widełce mają docierać od strony Ocic.

Inne roboty około torowe to oczyszczanie rowów korytkowych i odtwarzanie rowów ziemnych oraz wycinka drzew i krzaków po obu stronach toru do 5 mb od jego osi na odcinku, gdzie ułożony zostanie nowy tor, a także likwidacja peronu ziemnego przystanku osobowego Budy Głogowskie w kilometrze 49,670-49,830.

Prawdopodobnie wszystkie prace związane z tym zadaniem zakończą się ostatecznie pod koniec bieżącego lub najpóźniej na początku przyszłego roku.
Zdjęcia: Dariusz Krysztofiak
Źródło: http://www.plk-sa.pl