Kolbuszowa – kolej wybuduje, miasto utrzyma

Darek Krysztofiak   9 kwietnia 2008   Możliwość komentowania Kolbuszowa – kolej wybuduje, miasto utrzyma została wyłączona

Koszty utrzymania przejścia podziemnego, planowanego do budowy na stacji w Kolbuszowej, będą pokrywane przez kolbuszowski magistrat, tak zdecydowano w dniu 28 marca br. na ostatniej sesji Rady Miejskiej.
Polskie Linie Kolejowe zwróciły się z prośbą do władz gminy, aby miasto utrzymywało przejście. Prace projektowe związane z przebudową układu torowego w stacji Kolbuszowa zakończyły się pod koniec ubiegłego roku, a samo przejście zlokalizowano w rejonie nastawni.


Fot. 1. Pracownicy firmy Movares wykonują próbny odwiert glebowy w miejscu planowanego przejścia podziemnego.

Rozpatrywano również wybudowanie kładki, jednak po gruntownej analizie wszystkich za i przeciw zdecydowano, iż przejście pod torami będzie lepszą opcją. Burmistrz Jan Zuba nie kryje zadowolenia, gdyż miasto długo zabiegało o tę inwestycję, a jeśli teraz nie skorzysta się z tej szansy, druga może się już nie powtórzyć.
Należy zauważyć, że korzyści płynące z powstania przejścia podziemnego, będą większe niż poniesione koszty utrzymania. Przede wszystkim zwiększy ono bezpieczeństwo, gdyż jest to ruchliwy trakt pieszy. Właśnie przez tory stacyjne najkrócej można dostać się pieszo do pobliskiego osiedla, na pewno będą z niego korzystać pracownicy fabryki mebli znajdującej się przy ulicy Fabrycznej, często można spotkać młodzież szkolną idącą lub wracającą z zajęć lekcyjnych w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.
Już podczas manewrów taboru pomocniczego, gdy prowadzony był ubiegłoroczny remont torowiska pomiędzy Ocicami a Kolbuszową, zdarzały się niebezpieczne sytuacje z udziałem pieszych, jednak nigdy nie doszło do wypadku. Co będzie, gdy pociągi rzeczywiście zaczną jeździć przez Kolbuszową a pośpiech wygra ze zdrowym rozsądkiem? Czy przejście pod torami kolbuszowskiej stacji jest potrzebne? Na to pytanie odpowiedzmy sobie sami.

Poniżej treść uchwały:

Uchwała Nr XXIII/187/08
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 28.03.2008r.

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Kolbuszowa a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie Zakład Linii Kolejowych Rzeszów odnośnie pokrywania kosztów utrzymania bieżącego przejścia podziemnego planowanego do budowy na stacji kolejowej w Kolbuszowej.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala co następuje:
§ 1 Wyraża intencję realizacji przedsięwzięcia polegającego na pokrywaniu kosztów bieżącego utrzymania przejścia podziemnego planowanego do budowy na stacji kolejowej w Kolbuszowej
§ 2 Wykonanie uchwały i spisanie stosownej umowy powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej
§ 3 Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej.

Zdjęcia: Dariusz Krysztofiak
Źródło: Wydział Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Kolbuszowej, Korso Kolbuszowskie Nr 14/2008