Linia 614 – Modernizacja nawierzchni kolejowej i mostu na szerokim torze

Darek Krysztofiak   21 listopada 2007   Możliwość komentowania Linia 614 – Modernizacja nawierzchni kolejowej i mostu na szerokim torze została wyłączona

Na początku listopada bieżącego roku w siedzibie Regionalnego Oddziału Polskich Linii Kolejowych w Krakowie rozstrzygnięty został przetarg na modernizację nawierzchni kolejowej i mostu linii szerokotorowej nr 614 Żurawica-Hurko. Jedyną ofertę opiewającą na sumę 5 407 599,78 złotych złożyło Przedsiębiorstwo Naprawy i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.
Zamówienie obejmuje wykonanie projektu i przeprowadzenie robót torowych, mechanicznego oczyszczania podsypki tłuczniowej z reprofilacją ławy torowiska, założeniem punktów stałych toru bezstykowego oraz regulacją osi toru i profilu w planie, a także wycinkę drzew i krzewów. Ułożona ma być nowa nawierzchnia kolejowa z szyn 60E1 od kilometra 5,150 do 7,617, ogółem 2467 metrów bieżących toru bezstykowego z wyłączeniem odcinka pomiędzy 7,173 a 7367 kilometrem na łuku o R=430 mb, gdzie ma zostać wbudowany tor klasyczny na podkładach typu PS83S o długości szyn 2X97 metrów połączonych wzmocnionymi łubkami sześciootworowymi i wykonanie dwóch sztuk styków klejono-sprężonych przed rozjazdem nr 6 w stacji Hurko. Przejazd kolejowy kategorii D w kilometrze 6,471 zyska nowe oznakowanie i płyty żel betowe, a podjazdy po obu jego stronach będą asfaltowane. Most stalowy na rzece San znajdujący się w kilometrze 5,828 zostanie wyremontowany. Zaplanowana jest wymiana 380 sztuk mostownic i dyliny drewnianej na stalową z wykonaniem belek pod chodnikowych, montażem blach przeciwpożarowych, przeciwwykolejnicowych i szyn odbojnicowych oraz zabezpieczenie antykorozyjne przęseł mostu. Wykonawca ma dostarczyć toromierz elektroniczny do pomiaru toru szerokiego typu TEC 1520 lub równoważny do pomiaru toru normalnego, komputer typu laptop z oprogramowaniem do jego obsługi, systemem operacyjnym MS Windows z pakietem biurowym MS Office. Powyższy sprzęt musi być fabrycznie nowy i posiadać 12 miesięczną gwarancję.
Pierwsze roboty torowe polegające na mechanicznym oczyszczaniu podsypki i profilowaniu ław torowych prawdopodobnie już się rozpoczęły, zaś zakończenie wszystkich prac planowane jest na początku lipca przyszłego roku.
Warto nadmienić, iż od 1 października 2007 roku zmieniły się zasady działania Oddziałów Regionalnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Obecnie jednostki te zajmować się będą realizacją szerokopojętych inwestycji infrastrukturalnych w obrębie poszczególnych regionów kraju, natomiast działalność eksploatacyjna w całości scedowana została na Zakłady Linii Kolejowych.
Zdjęcia: Piotr Telega
Źródło: www.plk-sa.pl