Kolbuszowa-przebudowa stacji

Darek Krysztofiak   7 lipca 2008   Możliwość komentowania Kolbuszowa-przebudowa stacji została wyłączona

Niebawem ruszy przebudowa układu torowego w stacji Kolbuszowa. Pod koniec czerwca bieżącego roku, rozstrzygnięto przetarg, który w maju został ogłoszony przez Regionalny Oddział Polskich Linii Kolejowych w Krakowie. Jedynym kryterium przy wyborze najkorzystniejszej oferty była najniższa cena, którą w wysokości 27 849 345,89 złotych zaproponowało Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych z Krakowa. Jest to firma o blisko 60-cio letniej tradycji, założoną w 1945 roku, pod obecną nazwą funkcjonująca od roku 2001. Ważniejsze zadania zrealizowane przez nią na terenie Podkarpacia w ostatnich latach, to: przebudowa peronów na stacji w Przemyślu, remont torów i peronów na stacji Hurko oraz obecnie dobiegające końca roboty, przy zabezpieczaniu podtorza na dwóch czynnych osuwiskach i przebudowa pięciu przepustów na linii Ocice-Rzeszów.
Przede wszystkim przebudowa kolbuszowskiej stacji skupi się na układzie torowym, zaś całe zadanie wykonane zostanie zgodnie z projektem, który rok wcześniej sporządziła firma Movares. Jedynie tor nr 1 pozostanie w niezmienionej osi, reszta z uwagi na planowaną elektryfikację linii i podniesienie prędkości szlakowej oraz budowę peronu, będzie w zupełnie innym miejscu niż dotychczas, poza tym zmieni się również ich długość i rodzaj nawierzchni z S49 na 60E1 na podkładach strunobetonowych. Część torów i rozjazdów ulegnie likwidacji. Nowo zaplanowane rozjazdy typu 60E1 na podrozjezdnicach strunobetonowych będą wyposażone w elektryczne ogrzewanie (EOR). Według planu roz. nr 1 i 2 oraz 15 i 16 będą posiadać parametry R=500 skos 1:12, a reszta R=300 skos 1:9. Stacja będzie posiadać pięć torów, z których nr 1 i 2 będą przystosowane do prowadzenia ruchu tranzytowego,nr 5 do ruchu lokalnego, nr 7 odstawczy, a nr 9 będzie jak dotychczas ładunkowym.
Niewielka modernizacja obejmie również urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Rozjazdy nr 16 i 14 będą nastawiane elektrycznie, a w okręgu wykonawczym pojawi się kamera do stwierdzania końca pociągu, reszta rozjazdów ma być na razie nastawiana ręcznie. Zapewne gruntowna modernizacja urządzeń srk przeprowadzona zostanie, gdy powstanie lokalne centrum sterowania (LCS).
Dwu krawędziowy wyspowy peron wydłuży się dwukrotnie, aż do 400 metrów, wysokości 55 centymetrów i szerokości prawie dziesięciu metrów, będzie pokryty kostką brukową, znajdzie się na nim wiata, tablice informacyjne oraz oświetlenie, a pasażerowie dojdą do pociągu przez przejście podziemne wyposażone w monitoring, odwodnienie i platformę dla niepełnosprawnych.
Teren równi stacyjnej zostanie odwodniony, a przepusty znajdujące się wzdłuż niej będą wyremontowane.
Na przejeździe kolejowym kategorii A usytuowanym na drodze wojewódzkiej nr 857, będą zamontowane płyty przejazdowe-gumowe typu STRAIL i wyrównane podjazdy.
Zdewastowany budynek nastawni wykonawczej zostanie zburzony.
Pierwsze roboty rozpoczną się pod koniec lipca i obejmą tory nr 5, 7 i 9, gdyż od 28 lipca do końca października, musi zostać zapewniony przejazd przez stację po jednym torze dla prowadzenia ruchu na odcinku Ocice-Kolbuszowa-Widełka w związku z zapewnieniem dojazdu dla pociągów do i z terminalu paliw ORLEN Petro Tank.

Tak obecnie wygląda kolbuszowska stacja.
Zdjęcia: Dariusz Krysztofiak
Źródło: www.przetargi.plk-sa.pl/ i www.prk.krakow.pl/