„Wielka kasa” na linię 71

Marek Radkowski   16 listopada 2006   Możliwość komentowania „Wielka kasa” na linię 71 została wyłączona

Modernizacja kolejowego połączenia z Rzeszowa do Warszawy przez Tarnobrzeg ruszyła z miejsca dzięki budżetowemu wsparciu. Kilkanaście miesięcy temu politycy z naszego regionu zapewniali, iż kwota 10 mln zł wystarczy na początek. Kolejne budżety miały zabezpieczać środki na prowadzenie dalszych prac. Tak się zapewne jednak nie stanie.
W projekcie wydatków na polską kolej, przewidzianych w budżecie na rok 2007 na modernizację linii kolejowej nr 71 Rzeszów-Warszawa przez Kolbuszową – etap drugi zapisano jedynie 2 mln 083 tys zł. Pięniedzy trzeba szukać gdzie indziej. Być może będą to fundusze unijne, ale na pewno nie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Minister Rozwoju Regionalnego pan Władysław Ortyl stwierdził: „Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i samorządy zainteresowanych województw uznały, że działania z zakresu infrastruktury transportowej należy ograniczyć do miejskiego transportu publicznego i dróg kołowych. Przyczyną rezygnacji z umieszczenia w programie inwestycji kolejowych były przede wszystkim wysokie koszty realizacji projektów z tej dziedziny, a także fakt, iż transport kolejowy ustępuje drogowemu pod względem konkurencyjności” Po takim postawieniu sprawy nie zaskakuje więc wypowiedź dla „Super Nowości” Jana Lecha z Podkarpackiego UM, który chciałby z unijnych środków zakupić szynobusy: „Staramy się o środki z programu dla Polski Wschodniej obejmującej 5 województw, jednak na razie bez rezultatu.”

Inna droga pozyskania unijnych środków to regionalny program operacyjny na lata 2007-13, a w jego ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, który obejmuje inwestycje o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

Optymizmem może napawać wypowiedź pan Leszka Deptuły w artykule „Podkarpacie pod unijnymi gwiazdami”: „…należy dążyć do tego by RPO na lata 2007-13 było w przeważającej mierze kontynuacją działań, które realizowane są w obecnym okresie planistycznym. Na pewno należy też rozszerzyć wspomniany program o działania dotyczące m.in. rozbudowy infrastruktury transportu kolejowego i lotniczego…”
Czy tak się stanie? poczekamy, zobaczymy.

Zdjęcia: Wojciech Cupiał
Źródło:

informacja własna, Super Nowości, CZT